Jedná se o plochá topná tělesa, tvarem přizpůsobená ohřívanému dílu, nejčastěji válcového tvaru. Jsou konstrukčně uzpůsobena tak, aby je bylo možné pevně uchytit a zajistit tak efektivní přenos tepla. Nosné elementy jsou buďto slídové, anebo pro vyšší výkony keramické. Typ vývodu, tvar tělesa a otvory či upevňovací třmeny pro čidla volí zákazník.

Rady + tipy

Doporučujeme osazovat následně:  1. topení na špičce hermeticky uzavřené – je chráněno proti vniknutí taveniny a jiných cizích těles či tekutin; další zóny potom slídovými pásy, které mají vyšší odolnost proti poškození taveninou než keramické topné pásy, které doporučujeme nasazovat až v další části komory směrem k násypce materiálu.

Pro dobrý přenos tepelné energie mezi zdrojem a ohřívaným tělesem je vhodné na styčné plochy použít teplosměnný prostředek (sprej či pastu). Tím zajistíte dobrý přenos výkonu, delší životnost a větší efektivitu ohřevu. U topných patron se tímto způsobem také dosáhne menšího rizika „zamrznutí“ patrony ve vývrtu ohřívaného tělesa.

V aplikacích, kde dochází k tepelnému zpracování PVC nelze použít mosazné patrony/topné pásy – extrémně rychle dochází k jejich korozi vlivem výparů z PVC.

FAQ – Často kladené dotazy

Životnost je závislá na tepelném zatížení tělesa, době provozu a provozní teplotě. Rozhodující je také efektivní přechod tepla ze zdroje do spotřebiče. Každé rozhraní (vzduch, papír,…), které musí tepelná energie překonat, vyvolá teplotní spád a sníží výkonový tok z tělesa do ohřívaného kusu. Styčné plochy tedy musí být v co největší možné ploše v kontaktu, ideálně při konstantně působící síle.
Dalším faktorem je provozní napětí a jeho stabilita. Napětí ovlivňuje přímo výkon topení. Při nepříznivé konfiguraci se může stát, že je topení (byť krátkodobě) přetěžováno a dochází ke zkrácení jeho životnosti.

Pro výrobu topného elementu musí vždy existovat technická specifikace, ale ne vždy to musí být nutně výkres – naši technici Vám pomohou s vytvořením potřebné specifikace. Pro výrobu topných pásů (např. topného tělesa na špičku vstřikolisu) stačí textově zadat průměr, šíři, napětí a výkon. Dále délku vývodu a jeho sklon a směr. U složitějších topných těles, která mají např. otvory, doporučujeme výkres. Uvítáme i zaslání vzorku topného tělesa, který může být i nefunkční.

Pro ohřev plastikářských forem se nejvíce hodí topné těleso ploché. Toto topné těleso má různé tvary a vývody. Upevnění topného tělesa se provádí pomocí stahovací manžety ev. přítlačných desek. Topné těleso má izolaci mikanitem (syntetická slída) nebo keramickou. Je také možné použít topné patrony umístěné do vývrtů v bloku formy

Topné patrony vyrábíme v celé škále rozměrů a to jak metrických tak palcových.
Při návrhu a výrobě děr pro uložení topných patron doporučujeme toleranci H8
Ano, i tuto variantu vyrábíme. Doporučujeme stahovací pružiny pro průměr topného tělesa nad 250mm. Zajistíme tak optimální přítlak tělesa i při teplotní dilataci během provozu.
Do již hotového topného pasu nelze dodatečně vytvořit otvor, protože by se přerušil elektrický obvod, případně by došlo ke zkratu a k ohrožení života a zdraví obsluhujících pracovníků.

ZÁRUKA 6-12 MĚSÍCŮ

Na naše výrobky je poskytována záruka až 1 rok od data převzetí zboží.

KVALITA VÝROBY

Ve výrobním procesu dodržujeme technologické postupy a pravidla tak, aby byla zaručena vysoká kvalita výroby. Součástí výrobního procesu jsou kontrolní body, které nám umožňují regulovat výrobní proces, a tím úroveň kvality neustále zlepšovat.

CENA VS. ORIGINÁL

Zakázková výroba umožňuje výrobu elementů s téměř libovolnými parametry, jak geometrie tak i elektrickými; lze tedy nahradit stávající topné těleso neoriginální náhradou – vyžádejte si seznam cenově dostupných typových náhrad. Nebo zašlete dokumentaci, fotografii, či fyzický vzorek a my Vám navrhneme řešení.

RYCHLOST

Čas jsou peníze – dodací termíny standardně držíme na úrovni jednotek týdnů. V případě potřeby lze termín zkrátit (příplatek) nebo dohodnout zvláštní dodací podmínky. Veškeré činnosti od nabídky, přes návrh, výpočet a výrobu se snažíme minimalizovat s ohledem na rychlost celé zakázky.

Vyrábíme širokou škálu topných těles. Topná tělesa dělíme na topné pásy, topné patrony a ostatní typy.

Vyrábíme topná tělesa na zakázku dle Vašich požadavků.

Proto flexibilně reagujeme na Vaše potřeby a přání, nejsme omezeni předem daným sortimentem.

Nabízíme Vám technické poradenství, najdeme optimální řešení.

Zašlete nezávaznou poptávku

Kontakt

ELKOP Technik s.r.o.

Adresa provozovny:
Skřivánčí 4769/38
466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 01598171
DIČ: CZ01598171

Tel.: +420 483 305 349
Fax: +420 483 306 076
E-mail: info@elkop.cz

MAPA